منابع اطلاعاتی در غرب عنوان می‌کنند مخفی کردن عامدانه دستگاههای غنی‌سازی اورانیوم با درجه تسلیحاتی از دید بازرسان ملل متحد نشانگر این است که رژیم ایران مخفیانه در حال ساختن بمب اتمی است.
سایت یو.اس سان دو‌شنبه ۲فرودین در گزارشی به‌نقل از تلگراف نوشت بسیاری از اجزای اصلی در سایتهای مخفی و سری رژیم ایران توسط سپاه پاسداران رژیم آخوندی کنترل و هدایت می‌شود.
منابع اطلاعاتی غربی بر این عقیده‌اند که رجزخوانیهای رژیم ایران در مورد تولید اورانیوم در سطح بالا، خود گواه بر این حقیقت است. این در حالی است که بر طبق توافق اتمی ۲۰۱۵ می‌بایستی این اجزای مخفی شده توسط رژیم ایران، علنی می‌شد.
هم‌چنین این منابع اطلاعاتی گفته‌اند سپاه پاسداران یک سیستم موشکی «پاور ۷۳۷» و هم‌چنین موشکهای دفاع هوایی روسی از نوع سام را در مجاورت اصفهان و فردو مستقر کرده است.

چهارشنبه ۴ فروردین ۱۴۰۰