جیمز وولسی، رئیس سابق اطلاعات مرکزی آمریکا، در مقاله‌یی که در سایت یاهو به‌تاریخ ۲۹اسفند۹۹ درج شده نوشت، جامعه اطلاعاتی و دفاعی که به‌شدت تهدید اتمی رژیم ایران را دست کم می‌گیرند، هم‌چنانکه در رابطه با کره‌شمالی چنین کردند، سیاست‌گذاران در واشنگتن را گمراه می‌کنند. ما در فوریه ۲۰۱۶ هشدار دادیم که رژیم ایران احتمالاً همین حالا هم دارای تسلیحات اتمی است که قابل شلیک با موشک و ماهواره است.
قبل از سال۲۰۰۳، رژیم ایران مشغول تولید اجزاء این سلاح… و کار روی طراحی یک کلاهک جنگی برای موشک شهاب-۳ بوده است. یقینا ً، آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از برنامه تسلیحات اتمی مخفی رژیم ایران خبر نداشتند تا این‌که مخالفان ایرانی این برنامه را در سال۲۰۰۲افشاء کردند…
رژیم ایران بدون نیاز به آزمایش اتمی می‌تواند تسلیحات اتمی پیچیده را با اتکاء به آزمایش اجزای آن بسازد
جیمز وولسی می‌افزاید: بازرسان آژانس محدود به سایت‌های مدنی هستند و نمی‌توانند به پایگاههای نظامی بروند، از جمله چندین تأسیسات زیرزمینی بسیار مشکوک که به احتمال قریب به یقین برنامهٔ تسلیحات اتمی رژیم ایران در آنجا به‌صورت مخفیانه ادامه دارد.
غیرمحتمل و غیرهوشمندانه است که فرض کنیم رژیم ایران برای بیش از یک دهه از ساختن بمبهای هسته‌یی خودداری کرده است.
همان‌طور که ما ۵سال پیش هشدار دادیم، غیرمحتمل و غیرهوشمندانه است که فرض کنیم رژیم ایران برای بیش از یک دهه از ساختن بمبهای هسته‌یی خودداری کرده است در حالی‌که می‌توانسته اینکار را به‌صورت مخفیانه انجام دهد.
رژیم ایران احتمالاً کلاهک‌های اتمی برای موشکهای میان‌برد شهاب-۳ دارد که برای حملات پالس الکترومغناطیسی آنرا چک کرده‌اند… و در زمانی که انتخاب کند، می‌تواند دست به یک حملهٔ غافلگیرانه پالس الکترومغناطیسی علیه آمریکا توسط ماهواره بزند، همان‌طور که به‌نظر می‌رسد تمرین آنرا با کمک کره‌شمالی انجام داده باشند…

برای مقابله با این تهدید ما چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟ تغییر رژیم با حمایت از یک انقلاب مردمی شاید یک راه‌حل پراتیک باشد.
جیمز ولسی در نتیجه‌گیری این مقاله می‌نویسد: رژیم ایران می‌خواهد توهم این‌که یک رژیم اتمی نیست را حفظ کند و یک تهدید اتمی تلقی نشود. چرا که از طریق برجام منافع اقتصادی و استراتژیک بسا بیشتری را در مقایسه با کره‌شمالی که علناً ”اتمی شد“، به‌دست آورده است.
پس برای مقابله با این تهدید ما چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟… تغییر رژیم با حمایت از یک انقلاب مردمی می‌تواند یک راه‌حل عملی باشد، … رژیم تبحر خود را در سرکوب قیامهای مردمی نشان داده است.
کارهایی هست که ما همین حالا هم می‌توانیم انجام دهیم، از جمله: کاخ‌سفید و فرماندهی استراتژیک آمریکا- استراتکام STRATCOM باید همین حالا رژیم ایران را یک تهدید اتمی موشکی معرفی کنند…

 

 

چهارشنبه ۴ فروردین ۱۴۰۰