ابراهيم عطشانى، بیست ساله ساله، فرزند صالح و مصطفى حرگانى بیست ودوساله  ساله، فرزند كريم از اهالى منطقه دوار شهر شوش بامداد جمعه ششم  فروردين ماه ۱۴۰۰ با شليك مستقيم نيروهاى جنایتکار بسيج پايگاه دانش مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند و بعد از انتقال به بيمارستان جان خود را از دست دادند.

منابع محلى مى گويند؛هر دو نفر سوار بر موتورسيكلت در حال رد شدن از خيابانى كه دادگاه، حوزه علميه، پايگاه بسيج دانش وساختمان چند اداره در آن وجود داردند كه مورد اصابت گلوله نيروهاى بسيج و لباس شخصى ها قرار گرفتند. اين منبع نزديك اضافه كرد كه «ابراهيم عطشانى» از ناحيه پا و شكم و «مصطفى حرگانى» از ناحيه كتف مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند كه بعد از انتقال به بيمارستان در اهواز ابراهيم عطشانى بعد از قطع پا در بعد از ظهر شنبه هفتم  فروردين ماه ۱۴۰۰ جان خود را از دست داد و مصطفى حرگانى ساعاتى بعد در شنبه شب جان خود را از دست داد. منابع محلى مى گويند: هر دو جوان تا رسيدن به بيمارستان زنده بودند.

ابراهيم عطشانى در اعتراضات آبان ۹۸ بازداشت شده بود و بعد از چندين ماه بازداشت و حبس با قرار وثيقه آزاد شده است.

منابع رسمى تا كنون واكنشى به كشته شدن اين دو جوان در شهرستان شوش ندادند اما عوامل حكومتى در بين مردم شايعه كردند كه اين دو جوان در هنگام هجوم به حوزه علميه، دادگاه و پايگاه بسيج مورد اصابت گلوله نيروهاى امنيتى قرار گرفته و بازداشت شدند، روايتى كه توسط بستگان اين دو جوان تكذيب شده است.

یکشنبه ۸ فروردین۱۴۰۰