طبق گزارش دریافتی و به نقل از منابع فعال حقوق بشر در ایران، زندانی عقیدتی، حمزه درویش در نوزدهمین روز اعتصاب غذا بسر میبرد.
بر اساس این گزارش، آقای درویش دریازدهمین روز اعتصاب غذایش به بهداری زندان منتقل میشود. وی به مدت ۵ روز با دستبند و پا بند به تخت بسته شده بود تا به این وسیله تحت فشار قرار گرفته و به اعتصاب غذایش پایان دهد اما وی از هفتم فروردین از نوشیدن آب خودداری و تصمیم به اعتصاب غذای خشک میگیرد.
با اعلام اعتصاب غذای خشک، مسئولین زندان او را به بندعمومی برمیگردانند تا دست از اعتصاب خشک بردارد. در شرایط فعلی وضعیت این زندانی خوب نیست و همچنان به اعتصاب ادامه میدهد.
لازم به یاد آوری است که حمزه درویش، زندانی عقیدتی محبوس در زندان لاکان رشت در اعتراض به انتقال اجباری‌اش از زندان رجایی شهر به زندان لاکان، اعمال شکنجه‌های روحی و روانی جهت وادار کردن وی به همکاریهای خطرناک، عدم رعایت قانون تفکیک جرایم و عدم امنیت جانی از روز چهارشنبه ۲۰ اسفند ۹۹ دست به اعتصاب غذا زده و خواهان بازگشت به زندان رجایی‌‌شهر کرج میباشد.
دوشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۰