طبق گزارش دریافتی و به نقل از منابع فعال حقوق بشر در ایران، زندانی سیاسی، سمانه نوروز مرادی کماکان از رسیدگی‌های پزشکی محروم و در زندان بسر میبرد.

یک منبع مطلع از وضعیت خانم مرادی گفت: «علیرغم اینکه نماینده دادستان تهران روز یکشنبه ۸ فروردین پس از مدتها پیگیری خانواده، با تعویق مجازات حبس وی موافقت کرده، خانم نوروز مرادی به دلیل عدم هماهنگی دادستانی با زندان لاکان رشت کماکان در این زندان به سر می برد».
این منبع مطلع افزود: «طی روزهای گذشته قند خون او آنقدر بالا رفته بود که برای بهبود وضعیت ۵ انسولین به او تزریق کرده اند».

پیش از این دادستانی تهران به بهانه عدم مطابقت رای پزشکی قانونی تهران و رشت با آزادی خانم نوروز مرادی مخالف کرده بود.

خانم نوروز مرادی در تاریخ ۲۰ مهرماه ۹۹ پس از تشخیص کیست مویی توسط پزشک بهداری زندان و اعلام نیاز به عمل جراحی به بیمارستان موسوم به خمینی اعزام شد اما بدون رسیدگی پزشکی مناسب به زندان اوین بازگردانده شد.

 
 
 
چهارشنبه ۱۱فروردین ۱۴۰۰