سایت مدرن دیپلماسی (اروپا) روز چهارشنبه ۱۱فروردین، در مقاله‌ای به قلم ولید فارس، تغییر اخیر در دولت آمریکا برای یک گفتگوی فعال برای بازگشت به برجام با توجه به جاه‌طلبیهای هسته‌یی رژیم را مشکل و موجب نگرانی خواند.
ولید فارس در خصوص رسیدن آمریکا به یک توافق جامع با رژیم ایران به مشکل خطر دخالت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه، اروپا و ایالات متحده و جامعه بین‌المللی اشاره کرده است که در صدر آن جاه‌طلبیهای هسته‌یی و گسترش برنامه موشک‌های بالستیک رژیم ایران، به‌عنوان تهدید اصلی است.
ولید فارس افزود: برای مقابله با تهدیدات استراتژیک و چند جانبه رژیم ایران طبیعی است که با مقاومت سازمان‌یافته آن یعنی شورای ملی مقاومت ایران رابطه خیلی فعالی داشته باشیم و صداهای آنها در هر گفتگویی با رژیم ایران باشیم.

پنجشنبه ۱۲فروردین ۱۴۰۰