دادگاه اربیل در اقلیم کردستان عراق یک مامور زن اطلاعاتی رژیم با پوشش خبرنگاری را به جرم جاسوسی و تلاش برای ربودن و کشتن علی جوانمردی، روزنامه‌نگار ایرانی، به ۵سال زندان محکوم کرد.

زن اطلاعاتی به نام سمیرا مرادپور تحت عنوان سردبیری یک نشریه به نام روژمان مأموریت‌هایش را علیه مخالفان ایرانی انجام می‌داد و به آنها اعتراف کرده است.

به گزارش آوا تودی، وبسایت علی جوانمردی، زن اطلاعاتی به‌همراه تیمی از اطلاعات سنندج و اطلاعات تهران تلاش کردند با نزدیک شدن به جوانمردی طرح دستگیری یا قتل او را عملی سازند.

مقاومت ایران جاسوسی و اقدامات کثیف اطلاعات آخوندی علیه علی جوانمردی را قویاً محکوم می‌کند و از گزارشگران ویژه ملل متحد خواهان پیگیری و اقدام بلادرنگ برای کشاندن رژیم و پرونده جنایت‌هایش به دادگاه بین‌المللی است.

شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰