بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف از جمله کرج، کرمانشاه ،تهران ، ساری،اراک،ایلام، اردبیل ، اصفهان، مشهد، اهواز، تبریز، شوش هفت تپه، خرم آباد، نیشابور،شیراز،کرمان ، رشت ، قزوین، شوشتر ،سنندج  و … برای پیگیری مطالبات خود طبق فراخوان قبلی امروز یکشنبه ۱۵فروردین تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه ۱۵ فروردین  ۱۴۰۰