تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در شهرهای میهن امروز چهارشنبه ۱۸فروردین در شهرهای مختلف مقابل اداره کل تأمین اجتماعی برگزار گردید.

بازنشستگان  شعار می‌دادند:

فقط کف خیابون بدست میاد حقمون

ما دیگه رأی نمیدیم از بس دروغ شنیدیم

فریاد فریاد از این همه بیداد

معیشت منزلت حق مسلم ماست

وعده وعید کافیه سفره ما کافیه

ننگ ما ننگ ما دولت الدنگ ما

کشور ما رو گنجه بازنشسته تو رنجه

تامین اجتماعی خجالت خجالت

تا حق خود نگیریم از پای نمی‌نشینم

اسماعیل گرامی آزاد باید گردد

کشتی بازنشسته به خاک وخون نشسته

چهارشنبه۱۸فروردین ۱۴۰۰