آخوند روحانی در شو افتتاح پنجشنبه ۱۹فروردین یکباره و بدون قافیه دربارهٔ بحران کرونا، آشکارا به شکست دجالگری و پروپاگاندای رژیم در مورد واکسن و افشای جنایت ضدبشری در سوءاستفاده از کرونا اعتراف کرد و ناله سرداد که: «رسانه‌های ضد نظام مداوم القا می‌کنند که نظام در واکسن نتوانست به موقع برساند، به موقع نرسید، کم رسید.

از ابتدا سیاست رژیم ترویج کرونا برای زمین‌گیر کردن مردم و جامعه انفجاری، عدم قرنطینهٔ لازم، فرستادن مردم به کام هیولای کرونا تحت نام چرخیدن چرخ‌های اقتصاد، وارد نکردن واکسن و خودداری از واکسیناسیون و الآن هم طرح و برنامه برای سرکیسه کردن مردم به اسم فروش واکسن توسط بخش خصوصی بوده و هست. اما رژیم می‌داند که این سیاست جنایتکارانه، آن هم در جامعه عصیانی ایران، که ضرب شست خود را در قیام آبان و دی۹۸ به رژیم نشان داده، می‌تواند تیغ دو دم باشد و خود عامل طغیان جامعه شود. از این رو برای سرپوش گذاشتن بر این سیاست، از ابتدا خط پنهان‌کاری و فریب را پیش برد. از یک‌سو به‌طرز مسخره‌ای مدعی می‌شود در زمینهٔ مقابله با کرونا «وضع ما از اروپا بهتر است!» (روحانی-۲۴ فروردین۹۹)؛ از سوی دیگر در رابطه با مقصر فاجعه و عدم واکسیناسیون فرافکنی می‌کند که «آمریکا مانع شده، ما را معطل کرده، مقصر آمریکاست» و مردم به جای ناسزا به نظام «باید فحش آن را به ترامپ بدهند!» (روحانی-۱۹فروردین۱۴۰۰).

اما از همان بهمن ۹۸ که خامنه‌ای و روحانی ورود کرونا را پنهان می‌کردند، تا کتمان آمار واقعی قربانیان کرونا، مقاومت ایران کارزار افشای جنایت آنها را آغاز کرد و به‌طور مستمر و بلاانقطاع هر روز آمار جان‌باختگان کرونا را به تفکیک استانها منتشر کرد.

این کارزار مستمر باعث تعمیق و ارتقای آگاهی عمومی جامعه نسبت به سیاست جنایتکارانهٔ رژیم شده و خامنه‌ای و روحانی را به‌شدت برآشفت و وحشت‌زده کرد.

روحانی به کرات غیظ و درماندگی خود را از افشاگری و روشنگری مقاومت ایران و بازتاب اجتماعی آن‌که حتی بعضاً روزنامه‌ها و رسانه‌های خود رژیم هم به صحت آنها اذعان می‌کنند، ابراز کرده است:

-۳خرداد۹۹: دشمنان «دنبال هراس‌افکنی هستند، می‌خواهند فضای روانی جامعه را ناامن کنند!».

-۱۷خرداد۹۹: «ضد انقلاب در رسانه‌های خودش و در فضای مجازی مداوم تبلیغ می‌کند که باید همه کارها تعطیل بشود و متأسفانه بعضی از رسانه‌های داخلی ما حرفهای شب قبلی این رسانه‌های معاند را تکرار می‌کنند؛ شایعه درست نکنیم!».

-۸مرداد۹۹: دربارهٔ کرونا «دشمن راه شایعات روزمره در میان مردم را در پیش گرفته. هر روز یک شایعه در میان مردم!».

-۲۷مرداد: «رسانه‌های معاند در اوایل موج دوم گفتند که این هم ناکارآمدی نظام ایران است. (لطفا). . مردم نسبت به رسانه‌های بیگانه با تردید بنگرند!».

-۴شهریور۹۹: «رسانه‌های بیگانه خودکشی می‌کردند که آقا دولت اصلاً برای جان مردم ارزش قائل نیست!».

-۱۲مهر۹۹: «کانال‌های معاند رویکرد هراس‌افکنی دارند… می‌خواهند بی‌اعتمادی (نسبت به‌نظام) در جامعه ایجاد کنند و بگویند آمار (قربانیان کرونا) دقیق نیست».

-۱۸ بهمن۹۹: «موضوعی که خیلی در رسانه‌های بیگانه هم سر و صدا شد موضوع واکسیناسیون هست!».

-۲ اسفند۹۹: «ضد انقلاب شبهه می‌کنند به این‌که دولت واقعیت (کرونا) را به مردم نگفت، به‌خاطر انتخابات اعلام نکرد!».

اکنون پس از این کشاکش سنگین یک ساله، وقتی روحانی نسبت به افشای خط و استراتژی رژیم مبنی بر سد کردن قیام با کرونا و سیاست خودداری رژیم از واکسیناسیون سوزوگداز می‌کند، رسید شکست سیاست پروپاگاندای نظام را می‌دهد. شکستی سنگین که باعث شده حتی رسانه‌های خود رژیم دربارهٔ سیاست جنایتکارانهٔ خامنه‌ای و روحانی بنویسند: «کیست که نداند دولت در این ۱۴ماهه چرخه اقتصاد را بر جان و سلامت مردم ترجیح داده است، گرچه گوشت قربانی همیشه مردم هستند» (روزنامهٔ حکومتی جهان صنعت-۱۹فروردین۱۴۰۰) و «هیچ اقدام تأثیرگذاری که بتواند جلوی شیوع این ویروس را بگیرد انجام نمی‌شود و بیشتر کارها نمایشی و برای رفع تکلیف است» (روزنامهٔ حکومتی شهروند-۱۹فروردین۱۴۰۰).

وحشت سران رژیم از این است که می‌دانند هر چند برای مهار قیام یک سال از کرونا استفاده کردند، اما زمان این سوءاستفادهٔ جنایتکارانه به سر آمده، چرا که با پیشرفت واکسیناسیون، زنگهای پایان کرونا در جهان به صدا درآمده و از این پس زمان هم به زیان رژیم پیش می‌رود. بی‌جهت نیست که روزنامه‌های رژیم سرآسیمه و وحشت‌زده هشدار می‌دهند: «مجاهدین می‌خواهند (مطالبهٔ عمومی) واکسن را تبدیل به چاشنی انفجاری اغتشاشات کنند تا استراتژی شوم براندازی خود را پیش ببرند!» (روزنامهٔ حکومتی مستقل-۲۱دی۹۹).

جمعه ۲۰ فروردین۱۴۰۰