عفو بین الملل: رژیم ایران از اعدام برای سرکوب سیاسی استفاده می کند

سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه با انتشار گزارش سالانه خود، اعلام کرد رژیم از شکنجه و اعدام برای سرکوب سیاسی استفاده می‌کند. در قسمتی از این گزارش آمده است: مقام‌های رژیم ایران به‌شدت حقوق آزادی بیان، تشکل‌ها و تجمعات را سرکوب کردند. نیروهای امنیتی با استفاده غیرقانونی از قوای قهریه اعتراضات را سرکوب کردند. مقام‌های رژیم ایران به بازداشت خودسرانه صدها معترض، ادامه دادند و بسیاری را به حبس و شلاق محکوم کردند. رژیم ایران از مجازات اعدام به‌عنوان سلاحی برای سرکوب سیاسی استفاده می‌کند. برخی اعدامها در ملأعام و برخی دیگر مخفیانه صورت گرفتند. اعدام شدگان شامل افرادی می‌شدند که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸سال داشتند (تلگرام عفو بین‌الملل فارسی۱۸ فروردین).

عفو بین‌الملل ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ –مرور سال ۲۰۲۰:

مقام‌های ایران به‌شدت حقوق آزادی بیان، تشکل‌ها و تجمعات را سرکوب کردند.

– نیروهای امنیتی با استفاده غیرقانونی از نیروی قهریه اعتراضات را سرکوب کردند.

-مقام‌های رژیم ایران به بازداشتهای خودسرانه معترضان ادامه دادند و بسیاری را به زندان و شلاق محکوم کردند.

-زنان و اقلیت‌های ملی و مذهبی با تبعیض نهادینه شده و خشونت روبه‌رو بودند.
– ناپدیدسازیهای قهری، شکنجه و رفتار‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیر‌آمیز به‌صورت گسترده و سازمان‌یافته ادامه یافت
– مجازات‌های بدنی معادل شکنجه، از جمله شلاق و قطع عضو، اعمال شد.
– حقوق دادرسی منصفانه به‌طور سازمان‌یافته نقض شد.
از مجازات اعدام به‌عنوان سلاحی برای سرکوب سیاسی استفاده شد و برخی اعدامها در ملأعام صورت گرفتند.
اعدام شدگان شامل افرادی می‌شدند که در زمان وقوع جرم انتسابی زیر ۱۸سال سن داشتند.
مقام‌های رژیم ایران با پنهان کردن سیستماتیک سرنوشت و محل دفن اجساد چندین هزار مخالف سیاسی که در سال۱۳۶۷مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفتند و به‌طور فراقضایی و مخفیانه اعدام شدند، به ارتکاب جنایات علیه بشریت ادامه دادند. روند تخریب گورهای جمعی آنها ادامه یافت.

جمعه ۲۰ فروردین۱۴۰۰