سازمان اطلاعات و امنیت کانادا در گزارش سالانه خود می‌گوید که از آزار و ارعاب خانواده‌ها و بستگان قربانیان شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی در کانادا «گزارشهای معتبری» در دست است.
سازمان اطلاعات و امنیت کانادا در گزارش سالانه خود که روز دوشنبه، ۲۳فروردین منتشر شد اعلام کرد که گزارشهای «معتبری» از آزار و اذیت و ارعاب بستگان کانادایی قربانیان هواپیمای ۷۵۲ اوکراین به دست افراد مرتبط با رژیم ایران در دست دارد.
رسانه کانادایی سی.بی.سی به‌نقل از گزارش این سازمان نوشته است که چنین اقداماتی «می‌تواند مصداق مداخله خارجی باشد» .سی بی‌سی ۲۳فروردین ۱۴۰۰

 

سه شنبه ۲۴ فروردین۱۴۰۰