مذاکرات در سال‌های اخیر نشان داده است جریان مذاکرات با تعجیل و شتابزدگی همراه است امروز نیز نشانه‌هایی از شتاب و عجله برای رسیدن به توافقی هر چند غیرمتوازن به چشم می‌خورد.روزی با دستور کار هر توافقی بهتر از عدم توافق است، تعجیل در مذاکره نهادینه شد و ثمره آن برجامی عاری از دست‌آوردهای عینی و ملموس در زندگی مردم بود و امروز با شعار پرهیز از فرصت‌سوزی در حال ورود به خسارت دیگری هستیم تا با دادن امتیازهای نقد، وعده‌های نسیه‌ای دریافت کنیم، از این رو نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر رفع تحریم‌های ظالمانه اعلام می‌دارند سیاست‌های قطعی جمهوری اسلامی و فصل‌الخطاب در این زمینه بیانات مقام معظم رهبری است.
ایران تنها زمانی به تعهدات برجامی خود بازمی‌گردد که تحریم‌ها به‌صورت واقعی و کامل برداشته شده و مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد. بازی با لفظ راستی‌آزمایی و سخن گفتن از راستی‌آزمایی سریع نشان از تله جدیدی است که آمریکا و طرف غربی برای مذاکرات تدارک دیده‌اند. همزمانی تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا علیه ایران و نیز خرابکاری در سایت نطنز دقیقاً در زمانی که طرف مقابل بایدحسن‌نیت خود را به اثبات برساند به همه ما گوشزد می‌کند که نباید به وعده غرب و لبخند دیپلماتیک آن اعتماد کرد

بدیهی است راستی‌آزمایی واقعی تحریم‌ها و تحقق شاخصهای سنجش‌پذیر ارائه شده از طرف ایران ‌ در چند ساعت و چند روز ممکن نبوده و حداقل ۳ تا ۶ماه زمان نیاز دارد. هم‌چنین ضروری است تداوم انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم‌ها در بازه‌های زمانی معین به‌عنوان مثال هر ۶ماه یک بار مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد.
نقش مجلس شورای اسلامی در راستی‌آزمایی واقعی تحریم‌ها و تحقق شاخصهای انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم‌ها حیاتی و غیرقابل خدشه است.

بررسی ن صریح و روح ماده ۷ قانون اقدام راهبردی و هم‌چنین تدقیق در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در روند تثبیت قانون مورد بحث، دال بر آن است که بازگشت ایران به اقدامات هسته‌یی ذیل برجام پس از رفع تحریم‌ها و تحقق شاخصهای سنجش‌پذیر متوقف بر تعیین‌تکلیف توسط مجلس شورای اسلامی است.
شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» (خبرگزاری مجلس رژیم ۲۴فروردین۱۴۰۰)

سه شنبه ۲۴ فروردین۱۴۰۰