در دورانی که در وزارت اطلاعات بوده است وجود دارد، او با نام مستعار سید رضا فلاح یکی از مدیران بلندپایه وزارت اطلاعات بوده است که در شکنجه و بازجویی زندانیان که منجر به کشته شدن آنها شده است فعالیت می کرده است، همچنین سوابق او در بازداشت های آذربایجان و کردستان بسیار تیره است، به عنوان مثال در یک مورد «پس از بازداشت عده ای در آذربایجان آنها را در تابوت خواباندند، درهای تابوت را با میخ کوبیدند و به تهران اعزام کردند، همه بازداشتی ها در تابوت خفه شده بودند»
همچنین اطلاعاتی در خصوص نقش او در بازجویی عاملان قتل های زنجیره ای نیز وجود دارد. سید احسان قاضی زاده نماینده مردم فریمان در مجلس خطاب به صالحی امیری در هنگام رای اعتماد مجلس اینگونه گفته بود: «برادر سید رضا فلاح! بله این اسم مستعار شما است، ما در این مملکت دست سربازان گمنامی را که برای امنیت مردم تلاش کنند می بوسیم مخصوصا اگر قصد ورود به حوزه های دیگر را داشته باشند، آیا سربازی گمنام امام زمان باعث خجالت شما بود که آن را در سوابق خود ننوشتید و از نمایندگان مجلس پنهان کردید؟»
حضور سید رضا فلاحِ وزارت اطلاعات یا سیدرضا صالحی امیری در کمیته المپیک ایران نمونه بارزی از سلطه نظامیان و امنیتی ها در ورزش کشور است. ورزشکاران کمپین اتحاد برای نوید در راستای سیاست زدایی ورزش این موضوع را به کمیته بین المللی المپیک گزارش و آن را پیگیری خواهند کرد.

سه شنبه ۲۴ فروردین۱۴۰۰