ساعاتی پس از اعلام تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه فرماندهان سرکوبگر رژیم تروریستی و جنایتکار آخوندها به خاطر کشتار مردم معترض در آبان ۹۸ سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد که رژیم «گفت‌وگوهای جامع» شامل گفت‌وگوهای حقوق بشری و تمامی همکاری‌های ناشی از این گفت‌وگوها، بویژه در حوزه‌های تروریسم، مواد مخدر و پناهندگان را به حالت تعلیق در می‌آورد».
لازم به یاد آوری است که این دومین ضربه از دیروز بود که رژیم دریافت کرد. ضربه نخست خرابکاری اسرائیل در تاسیسات نطنز بود که برای باج گیری با آن قدرت نمایی پوشالی می کرد که گفته میشود تا ۹ ماه امکان غنی سازی ندارد. ضربه دوم تحریمهای اتحادیه اروپا در زمینه حقوق بشر بود که رژیم دریافت کردو شماری از سردژخیمان توسط اتحادیه اروپا تحریم شدند. اتمی؛ سرکوب و تروریسم شاهرگهای حیات رژیم هستند که هدف قرار گرفته اند.
الان هیچ چیز برای چانه زنی در چنته ندارد و به قول معروف «خانه نشینی بی بی از بی چادری است!»

 سه شنبه ۲۴ فروردین۱۴۰۰