پاسخ کوبنده و تو دهنی مادر شهید قهرمان ستار بهشتی به توهین اخیر علی مطهری رذل بی سروپا :
«کارگران نان بازویشات را می خورند نه مثل شما وطن فروش باشند»
البته روز حساب رسی پاسخ مطهری جنایتکار و همپالگی هایش را جوانان شورشی با خشمی آتشین می دهند.
آن روز دیر است ولی دور نیست.

پست اینستاگرامی سحر بهشتی در مورد یاوه گویی های علی مطهری
برابری ارزش جان برادرم ستاربهشتی با دوکیسه برنج
آقای مطهری، این فرزند خلف جمهوری اسلامی به راستی نظر و‌ نگاه خود و حاکمان جمهوری اسلامی نسبت به کارگران و دیگر شهروندان و صاحبان این کشور اعلام کرد، «دو کیسه برنج، بهای اعتراض به چپاول کشور یا بهای جان جوانان ماست».
همیشه با خودم فکر می کردم چطور یک هموطنی که سلاح به دست گرفته تا مرزهای کشور را حفظ نماید که‌گزندی به ملت نرسد، دستش به خون جوانان وطن آلوده می شود.
جواب سوالم را دریافتم: « دو کیسه برنج بهای ساکت کردن معترضین یا بهای خون فرزندان ما، ارتقای درجه قاتلان و پست ریاست برای صادر کنندگان رای»!
همراه شو عزیز، همراه شو عزیز
تنها نمان به درد، کاین درد مشترک
هرگز جدا جدا، درمان نمی‌شود.»سحربهشتی»

سه شنبه ۲۴ فروردین۱۴۰۰