به گزارش مجله فارین پالیسی روز پنجشنبه ۲۶فروردین جو بایدن رئیس‌جمهوری آمریکا به‌دنبال بازگشت به توافق هسته‌یی با رژیم ایران موسوم به برجام است و با آغاز مذاکرات در وین رابرت مالی، مذاکره‌کننده ارشد آمریکا در وین، در حال تدوین یک نقشه راه پیشنهادی برای احیای این توافق است.
منابع نزدیک به مذاکره‌کنندگان آمریکایی و اروپایی گفته‌اند، انتظار می‌رود رابرت مالی به رژیم ایران یک بسته پیشنهادی ارائه کند که بر مبنای آن این رژیم در ازای لغو بخشی از تحریم‌ها به تعهدات برجامی خود بازگردد، اما رفع تحریم‌ها در اندازه‌ای نخواهد بود که باعث شود که سیاستمداران افراطی در داخل آمریکا از جمله تعدادی از دمکرات‌ها، دولت جو بایدن را مورد حمله قرار دهند.
سخنگوی کاخ‌سفید روز گذشته در خصوص مذاکرات وین گفته بود، ما می‌دانیم که روندی طولانی در پیش خواهد بود اما بی‌تردید آن را به‌عنوان یک نشانه مثبت می‌بینیم.
به گزارش مجله فارین پالیسی روز پنجشنبه ۲۶فروردین جو بایدن رئیس‌جمهوری آمریکا به‌دنبال بازگشت به توافق هسته‌یی با رژیم ایران موسوم به برجام است و با آغاز مذاکرات در وین رابرت مالی، مذاکره‌کننده ارشد آمریکا در وین، در حال تدوین یک نقشه راه پیشنهادی برای احیای این توافق است.

منابع نزدیک به مذاکره‌کنندگان آمریکایی و اروپایی گفته‌اند، انتظار می‌رود رابرت مالی به رژیم ایران یک بسته پیشنهادی ارائه کند که بر مبنای آن این رژیم در ازای لغو بخشی از تحریم‌ها به تعهدات برجامی خود بازگردد، اما رفع تحریم‌ها در اندازه‌ای نخواهد بود که باعث شود که سیاستمداران افراطی در داخل آمریکا از جمله تعدادی از دمکرات‌ها، دولت جو بایدن را مورد حمله قرار دهند.

سخنگوی کاخ‌سفید روز گذشته در خصوص مذاکرات وین گفته بود، ما می‌دانیم که روندی طولانی در پیش خواهد بود اما بی‌تردید آن را به‌عنوان یک نشانه مثبت می‌بینیم.

جمعه ۲۷فروردین ۱۴۰۰