به گزارش گزارشگران بلوچ، یک سوختبر به نام «فضل سبزل»که مدتها در منطقه حائل مرز بلوچستان توسط ارتش پاکستان و سپاه تروریستی پاسداران گرفتار بود، به گرسنگی و تشنگی جان خود را از دست داد.

یک منبع مطلع در این مورد به گزارشگران بلوچ گفت: فضل در منطقه حائل مرز بلوچستان براثر گرسنگی و تشنگی جان خود را از دست داد.

این منبع افزود: تاکنون دستکم چهار شهروند بلوچ گرفتار در منطقه حائل مرز بلوچستان که توسط ارتش پاکستان و سپاه تروریستی پاسداران گرفتار شده بودند بدلیل گرمای طاقت فرسا، نبود آب و غذا در این منطقه جان خود را از دست داده اند.

این منبع در ادامه گفت: در حال حاضر صدها سوختبر در منطقه حائل مرز بلوچستان توسط ارتش پاکستان و سپاه تروریستی پاسداران گرفتار شده اند، که این مسله می تواند به یک فاجعه‌ انسانی برای مردم بلوچ و سوختبران تبدیل شود.

معیشت اکثر مردم در دو سوی مرز به سوختبری وابسته است و عدم اجازه تردد به این شهروندان زندگی آنها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

جمعه ۲۷فروردین ۱۴۰۰