مسعود پزشکیان نماینده مجلس رژیم در مصاحبه با روزنامه حکومتی همدلی در پاسخ به سوالی درباره دلیل پیگیری نکردن تعداد کشته‌شدگان اعتراضات آبان گفت: «آنها که اعلام کردند، رفتند زندان. من زندان نرفتم. شما انجام بده برو زندان».
وی در پاسخ به سوالات مرتبط با اعتراضات سراسری مردم ایران در آبان ۱۳۹۸ از تصمیم حاکمیت آخوندی برای گران کردن بنزین حمایت کرده و گفت که آدم‌ها به اندازه اختیارات‌شان مقصرند.
روزنامه همدلی در این مصاحبه به‌طور مشخص از پزشکیان درباره تعداد کشته‌شدگان در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ سوال کرده است.

پزشکیان اعلام تلفات قیام آبان را وظیفه قوه قضاییه دانسته و گفته است: «نماینده چه کاری می‌تواند انجام دهد؟»
وی ضمنا خبرنگاران را در مورد افشانشدن تعداد جان باختگان زیر علامت سوال برد و گفت: «شما خبرنگارید، شما انجام دهید. چرا افشاگری نکردید؟ چرا نمی‌گویید؟ این راهش نیست».
پزشکیان در ادامه افزود که اگر پیگری بیشتری در خصوص تعداد کشته شدگان می‌کرد ممکن بود به زندان برود و به همین علت در این زمینه اقدامی نکرده است.

شنبه ۲۸فروردین ۱۴۰۰