به گزارش کولبرنیوز روز شنبه ۲۸ فروردین‌ماه ١۴٠٠ دسته‌ای از کولبران در نوارمرزی بانه دراثر کمین نیروهای جنایتکار رژیم و تعقیب و گریز یک کولبر جوان اهل شهرستان سردشت با نام هیوا قادری در حین فرار از از کوه سقوط کرد وجان باخت .
همچنین یک کولبر دیگر به نام حاجی مینه عالی اهل روستای «دوله تو از توابع سردشت بر اثر شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر رژیم در مرز این شهرستان به شدت زخمی شد.

 یکشنبه ۲۹فروردین۱۴۰۰