رسانه های رژيم آخوندی روز یکشنبه ۲۹فروردین از هلاکت این پاسدار جنایتکار بر اثر سکته قلبی خبر داده‌اند اما در این شرایط و اوضاع پوسیده امنیتی رژيم آخوندی صحت وسقم ادلیل هلاکت این پاسدار جانی زیر سوال است.

پاسدار حجازی از سرکردگان سپاه در جنگ ضدمیهنی خمینی ساخته با عراق بود که مسوول تامین نیروی انسانی سپاه را بر عهده داشت و در همین راستان دهها هزار دانش آموز را برای خنثی کردن میادین مین به تنور جنگ خمینی ریخت.
وی ده سال نیز سرکرده نیروی سرکوبگر بسیج ضدخلقی بود که در جریان قیامها و اعتراضات سراسری نقشی اصلی در کشتار و قتل عام مردم داشت.
وی همچنین نقشی اساسی در تروریسم افسار گسیخته رژيم آخوندی به همراه پاسدار هلاک شده قاسم سلیمانی ایفا کرد
این پاسدار جنایتکار همچنین مدتی رئیس ستاد مشترک سپاه تروریستی پاسداران بود.

یکشنبه ۲۹فروردین۱۴۰۰