در ۳۰ فروردین ۱۳۵۱ گروهی از اعضای کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران در تپه های اوین تیر باران شدند.
محمد بازرگانی،ناصر صادق،علی میهندوست، علی باکری
در ۳۰ فروردین ۱۳۵۴ در جنایتی هولناک نُه زندانی که دوران محکومیت خود را می گذراندن شبانه در تپه های اوین تیر باران شدند.
بیژن جزنی
مصطفی جوان خوشدل
کاظم ذولاانوار
حسن ضیا ظریفی
عباس سورکی
عزیز سرمدی
محمد جوپانزاده
احمد جلیلی افشار
سعید کلانتری
،هفت فدایی خلق ودومجاهد خلق ،زندانیان سیاسی وسرشناسی بودندکه محکومیت گرفته بودند. این جنایت با تیتر ۹ زندانی هنگام فرار کشته شدند در روزنامه ها منتشر شد.
خانواده های زندانیان سیاسی وشهدا برای همبستگی بدیدار خانواده های تیرباران شدگان شتافتند.
دیری نپایید کز خون این جوانان سیلاب قیام برخاست و حکومت شاه سرنگون شد. شیخ هم سرانجامی جز این ندارد.
یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد

دوشنبه ۳۰فروردین۱۴۰۰