ما با احترام از رئیس‌جمهور بایدن می‌خواهیم یک استراتژی دوجانبه درباره ایران با کنگره در رابطه با متحدان ایالات متحده در اروپا و خاورمیانه تدوین کند که واقعیتهای منطقه‌یی سال۲۰۲۱، نه سال۲۰۱۵ را منعکس کند. ما امیدواریم که رئیس‌جمهور استانداردهای معقول زیر را در استراتژی ایران خود اعمال کند:
۱. عدم ورود مجدد به JCPOA با پارامترهای قبلی.

۲. تخفیف تحریم‌ها نباید در ازای مذاکرات صرف ارائه شود.
۳. ما باید به اصل غنی‌سازی یا بازپردازش صفر برگردیم، در غیراین صورت ما یک خطر مسابقه تسلیحات هسته‌یی را در خاورمیانه ایجاد می‌کنیم.

۴. اصرار به بازرسی و راستی‌آزمایی کامل.

۵- ابعاد احتمالی نظامی (PMD) و فعالیت هسته‌یی اعلام نشده را حل کنید.

۶. در صورت دستیابی به فرصتی برای موفقیت، باید به رفتار غیرهسته‌یی غیرقابل قبول ایران پرداخته شود.
۷. سیاست ایران باید بار دیگر باید به روشی دو حزبی هدایت شود.

۸- سیاست ایران باید با مشورت با متحدان و شرکای منطقه‌یی ایالات متحده که بیشتر به‌خاطر رفتارهای بدخیم ایران تهدید می‌شوند هدایت شود.

۹. گروگانها را آزاد کنید.

سه شنبه ۳۱فروردین ۱۴۰۰