در حالی که اعتراضات غارت‌شدگان بورس طی هفته‌های اخیر تشدید شده است، نماینده رژیم از تبریز در صحن مجلس ارتجاع از «مال‌باختگی ۵۰میلیون ایرانی» خبر داده است.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون داخلی و شوراهای مجلس ارتجاع در جریان حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی در صحن مجلس برای پاسخ به سؤالات نمایندگان، ضمن اشاره به «بی‌اعتمادی ملت ایران» به این مقام دولت گفت: «برای این عدم اعتماد دلیلی واضح‌تر از مال‌باختگی ۵۰میلیون ایرانی در بورس تحت مسئولیت شما نمی‌توان ارائه کرد».

این عضو مجلس ارتجاع خطاب به فرهاد دژپسند افزود: «به واسطه این تقصیر محرز شما، چه تعداد افرادی که با انگیزه انتقام‌گیری در صفوف مخالفان نظام جمهوری اسلامی قرار گرفتند».

خبرگزاری حکومتی خانه ملت – ۳۱فروردین

سه شنبه ۳۱فروردین ۱۴۰۰