به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
محمود ملاکی فوق لیسانس زیست شناسی ، دبیر آموزش و پرورش بوشهر ، عضو هیات مدیره ی کانون صنفی فرهنگیان استان بوشهر، روز چهارشنبه ۱۸ فروردین۱۴۰۰ بوسیله ی اداره اطلاعات بوشهر دستگیر و بازداشت شده‌است.
فعالان صنفی در حالی با اتهامات واهی بازداشت می‌شوند که فعالیتهای آنان در راستای بهبود معیشت معلمان و کیفیت‌بخشی به آموزش است.

چهارشنبه یکم اردیبهشت  ۱۴۰۰