غارت‌شدگان بورس بنا به فراخوان خود امروز چهارشنبه اول اردیبهشت در تهران، سعادت‌آباد خیابان شهرداری تالار بورس و هم‌چنین در اصفهان، چهارباغ، چهاراه نظر، سازمان بورس و در مشهد و تبریز  تحصن وتجمع اعتراضی برگزار کردند.
آنها شعار می‌دادند :
– ما دیگه رأی نمیدیم، ازبس دروغ شنیدیم!
– عدالتی ندیدیم، ما دیگه رأی نمیدیم!
– دولت خیانت می‌کند، رهبر حمایت می‌کند!
– ناظر بازار ما، گوسفند بازار ما!
– دولت ورشکسته، رو پول ما نشسته!
– اسلامو پله کردن، مردمو ذله کردن!
– فرمانده کل قوا، زندگیمون رفت رو هوا!
– دزدی از جیب ملت، سکوت از بیت رهبر!
– دزدی به این بزرگی، رئیسی رئیسی چطور هنوز ندیدی!
– ای رهبر آزاده، دزدی مگه آزاده!
– حقوقی حیا کن، بازار رو رها کن!
– مسئول بی‌لیاقت، کجایی کجایی!
– مرگ بر این دولت مردم‌فریب!
– ننگ ما، ننگ ما، دولت الدنگ ما!
– مرگ بر گودرزی!
– مرگ بر روحانی!
– روحانی بی‌شرف، اعدام باید گردد!
– مرگ بر مجلس انقلابی!

چهارشنبه یکم اردیبهشت  ۱۴۰۰