عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود درباره اجرای اعدام در جهان طی سال۲۰۲۰میلادی که روز چهارشنبه اول اردیبهشت منتشر شده است نوشت: به‌رغم پاندمی کرونا بعضی کشورها بی‌رحمانه مجازات اعدام و تیرباران را ادامه دادند… رژیم ایران کماکان بیشترین تعداد اعدامها در خاورمیانه را دارد…و فراخوانهای سازمانهای حقوق‌بشری برای توقف اعدامها را نادیده می‌گیرد.

آمار مجازات اعدام در ایران تغییر چندانی نداشته و رژیم آخوندی به تنهایی مسئول نیمی از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال گذشته میلادی است.

«بی‌رحمانه، خشونت‌بار و غیرانسانی» واژه‌هایی است که عفو بین‌الملل در توصیف مجازات اعدام به کار برده و بار دیگر از همه کشورها خواستار لغو این مجازات شده است.

 

چهارشنبه یکم اردیبهشت  ۱۴۰۰