هیلل نویر مدیر اجرایی سازمان دید‌بان سازمان ملل، از انتخاب رژیم ایران به‌عنوان عضو شورای مربوط به برابری جنسیتی و توانمندسازی حقوق زنان، واکنش نشان داده و گفت: انتخاب رژیم ایران برای حمایت از حقوق زنان، مثل این است که یک آتش‌افروز را به ریاست آتش‌نشانی شهر منصوب کنید.

سازمان دید‌بان سازمان ملل روز پنجشنبه ۲ اردیبهشت از لیندا توماس-گرینفیلد سفیر آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا خواست انتخاب رژیم ایران به‌عنوان یکی از ۴۵کشور عضو کمیسیون نهاد زنان سازمان ملل برای یک دوره چهار ساله را محکوم کنند. این رأی‌گیری که دیروز توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد انجام گرفت، خشم فعالان حقوق‌بشر را برانگیخته است.

هیلل نویر مدیر اجرایی سازمان دید‌بان سازمان ملل، انتخاب رژیم ایران به‌عنوان عضو نهاد حقوق زنان سازمان ملل را عجیب و از نظر اخلاقی، غیرقابل قبول عنوان کرده و روز چهارشنبه را که روز رأی‌گیری بود را، روزی سیاه برای حقوق زنان و حقوق‌بشر توصیف کرده است.
وی در ادامه گفت: رژیم ایران در حالی عضو این نهاد شده که زنان ایرانی به‌صورت سیستماتیک، مورد آزار و اذیت قرار دارند و دبیرکل سازمان ملل نیز درباره تبعیض مداوم علیه زنان و دختران گزارشهایی ارائه کرده است.
وی در پایان اضافه کرد انتخاب رژیم ایران به‌عنوان عضو نهاد زنان سازمان ملل، ارسال این پیام بود که می‌توان حقوق زنان را برای معاملات سیاسی پشت‌پرده فروخت.

پنجشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰