صادق خرازی سفیر پیشین رژیم در فرانسه در گفتگویی اینستاگرامی با  کانال خبر فوری اعتراف کرد: ما به‌علت مدیریت غلط کشور، در ۳دوره مردم را به خاک و خون کشیدیم. اگر صحبت‌های وزیر بهداشت روحانی را به‌کامپیوتر بدهیم منفجر خواهد شد، بس که تناقض در این صحبت‌ها وجود دارد.

خرازی: تا اواسط تابستان۹۹ روحانی کرونا را مسخره می‌کرد! ما مملکت‌داری را شوخی گرفتیم. نقشهٔ کرونا را در اسفند نگاه کنید و با امروز مقایسه کنید. فکر می‌کردند اگر بگوییم مردم به مسافرت بروند، طرفدار ما می‌شوند (اقتصاد نیوز ۴ اردیبهشت).

شنبه ۴ اردبیهشت ۱۴۰۰