دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰/ آمارقربانیانن کرونا در ۵۴۱شهر از ۲۶۶هزار و ۵۰۰نفر گذشت. شمار قربانیان در آذربایجان شرقی به ۱۰۹۳۸نفر، در آذربایجان غربی به ۹۹۹۳نفر، در البرز به ۶۸۷۳نفر، در اردبیل به ۳۳۵۲نفر، در اصفهان به ۱۷۴۱۰نفر، در ایلام به ۲۷۴۶نفر، در تهران به ۶۱۰۵۱نفر، در خراسان رضوی به ۱۶۷۹۵نفر، در خراسان شمالی به ۳۹۵۳نفر، در خوزستان به ۱۶۱۹۴نفر، در زنجان به ۲۹۳۰نفر، در سمنان به ۴۷۲۵نفر، در سیستان و بلوچستان به ۶۰۶۶نفر، در فارس به ۸۰۷۷نفر، در قم به ۹۱۴۵نفر، در کرمان به ۵۹۹۴نفر، در کرمانشاه به ۵۳۵۴نفر، در گلستان به ۶۷۴۵نفر، در گیلان به ۹۳۱۱نفر، درلرستان به ۱۱۱۶۳نفر، در مازندران به ۱۱۱۹۵نفر، در هرمزگان به ۳۰۷۵نفر و در همدان به ۶۰۰۸نفر رسیده است.

سخنگوی وزارت بهداشت رژیم در آمار مهندسی شده خود، شمار جان‌باختگان را امروز ۴۹۶نفر اعلام کرد که بالاترین رقم قربانیان در ۱۵ماهی است که از شروع پاندمی در ایران می‌گذرد.

نمکی وزیر بهداشت رژیم گفت: «اعتقاد من بر این بود که کووید حداقل سه سال آینده ما را گرفتار می‌کند. اعتقاد من بر این بود که برای موتاسیون ها خودمان باید طراحی کنیم ما متاسیونهای درون سرزمینی خواهیم داشت که متفاوت است از موتاسیونهای آفریقایی و انگلیسی و برزیلی و هندی» (تلویزیون رژیم ۶ اردیبهشت۱۴۰۰).

جانبابایی معاون وزیر بهداست گفت: «در این پیک تعداد بستریها به ۲برابر پیک قبلی رسیده است، ویروس انگلیسی وارد کشور شد و امکان دارد ویروس هندی هم وارد شده باشد» (ایرنا ۶ اردیبهشت۱۴۰۰).

در تهران، زالی رئیس ستاد کرونا گفت: «سهمگین‌ترین و توفنده‌ترین امواج ناشی از کرونا در تهران را از ابتدای شیوع تاکنون در این ۱۰روز تجربه کردیم. پیش‌بینی ما این است که این شرایط در تهران حداقل ۱۰ تا ۱۴روز آینده تغییر چندانی نداشته باشد» (ایسنا ۶ اردیبهشت۱۴۰۰).

توکلی معاون ستاد کرونا در تهران گفت: «تعداد بستریها حداقل تا دو هفته آینده بالا خواهد بود و تا دو هفته بعدش هم مرگ و میر بالا است. بار بیماری کماکان در اوج است. روزانه ۱۴۰۰بستری را در بیمارستانها داریم و تقریباً معادل همین تعداد را سرپایی مدیریت می‌کنیم. تعداد بستریها حداقل تا دو هفته آینده بالا خواهد بود و تا دو هفته بعدش هم مرگ و میر بالا است. ICUها پر است. در ICU مرگ و میر بالاست. از کل بستریهایمان ۲۵درصد روی تخت‌های ویژه هستند» (ایسنا ۶ اردیبهشت۱۴۰۰).

در اسلامشهر، رئیس بیمارستان امام رضا گفت: فقط بیماران وخیم بستری می‌شوند. در پیک چهارم تعداد مراجعان و وخامت بیماری ۵برابر افزایش یافته است. با وجود افزودن یک بخش طی هفته گذشته، در حال حاضر هیچ تخت خالی برای بستری نداریم. در حال حاضر اورژانس بیمارستان قفل است، شرایط اصلاً خوب نیست، بسیاری از پزشکان و کادر بیمارستان درگیر بیماری شده و بستری اند» (خبرگزاری حکومتی مهر ۶ اردیبهشت۱۴۰۰).

در خوزستان، معاون دانشگاه پزشکی اهواز گفت: «هم‌چنان وضعیت بیمارستانها قرمز و بار مراجعه بالا است. ۹۰ تا ۱۰۰درصد تخت‌های ICU و ۷۰ تا ۸۰درصد تخت‌های عادی اشغال است» (ایسنا ۶ اردیبهشت۱۴۰۰).

در مازندران کرونا رکورد زد و طی شبانه روز گذشته ۱۸نفر جان خود را از دست دادند. طبق اعلام دانشگاه پزشکی مازندران و بابل وضعیت ۲۱۴نفر از ۱۳۵۵بیمار بستری وخیم است» (خبرگزاری حکومتی مهر ۶ اردیبهشت۱۴۰۰).

در فارس، رئیس دانشگاه پزشکی شیراز گفت: «با ورود ۴۴۶نفر بیمار جدید کرونایی ظرفیت تختهای استان تکمیل شد. ۲۷۹۲بیمار بستری هستند و ظرفیت تختها تکمیل شد» (خبرگزاری حکومتی مهر ۶ اردیبهشت۱۴۰۰).

در اردبیل، شیوع کرونا هم‌چنان در مسیر فزاینده قرار دارد به‌طوری که در شبانه‌روز گذشته ۱۳نفر جان باختند و مجموع فوتی‌ها به ۱۶۰۵نفر رسید. رئیس دانشگاه پزشکی گفت: «در یک هفته اخیر آمار مبتلایان جدید و شمار بستریها بیش از چهار برابر شده و رکوردهای جدیدی به ثبت رسیده است» (ایرنا ۶ اردیبهشت۱۴۰۰).

دوشنبه ۶اردبیهشت۱۴۰۰