رژیم آخوندی می‌خواهد سند جنایت درخاوران را محو کندرژیم ضدبشری در یک جنایت دیگر، درصدد برآمده تا با نابود کردن مزار شهیدان قتل‌عام۶۷ در گورستان خاوران، آثار این جنایت بزرگ علیه بشریت را محو کند. رژیم آخوندی به این منظور به یک جنایت مضاعف علیه هموطنان بهایی نیز مبادرت کرده تا آنان را وادار کند امواتشان را در خاوران دفن کنند، موضوعی که با اعتراض و امتناع جامعه بهاییان روبه‌رو شده است.

نابود کردن مزارهای شهیدان قتل‌عام به‌منظور از بین بردن آثار جرم و جنایت علیه بشریت، یک سیاست شنیع و شناخته شده رژیم آخوندی است.
این اقدام جنایتکارانه از چند بابت شایان تأمل است:

اولاً اثبات می‌کند، رژیم همان رژیم سال۶۷ و برآمده از قتل‌عام است. همان جلادان آن کشتار بزرگ و دهشتناک، از رئیسی و پورمحمدی و نیری و رازینی و آوایی و غیره… هم‌چنان بر بالاترین مسندهای قضایی رژیم تکیه زده‌اند و مشغول جنایت و از میان بردن آثار جنایتهای خود هستند.
ثانیاً، این اقدام بیانگر آن است که رژیم و و گردانندگان جنایتکارش از کیفر یافتن خود مضطرب و نگرانند.

دوشنبه ۶اردبیهشت۱۴۰۰