سازمان امنیتی سوئد در گزارش سالانه ۲۰۲۰ خود، نام رژیم ایران را در کنار روسیه و چین به‌عنوان مهم‌ترین تهدیدهای امنیت ملی این کشور مطرح کرده است.
سایت حکومتی عصر ایران روز دوشنبه ۶اردیبهشت، نوشت، در گزارش سالانه ۲۰۲۰ سازمان امنیتی سوئد که در ۸۶صفحه منتشر شده، ۲۵صفحه آن مربوط به تهدیدهای مستقیم ناشی از فعالیت‌های رژیم ایران، چین و روسیه علیه امنیت ملی سوئد است. در این بین نام رژیم ایران ۱۴بار در این گزارش به میان آمده است.
در گزارش سالانه سازمان امنیتی گفته شده است که رژیم ایران در عملیات‌های خود در خاک سوئد بسیار فعالتر شده است و این در حالی که رژیم ایران در حوزه‌های صنعتی، تحقیقاتی و دانشگاهی در سوئد به جمع‌آوری اطلاعات می‌پردازد، هدف اصلی فعالیت‌های اطلاعاتی رژیم ایران در سوئد جمع‌آوری اطلاعات از مخالفان ایرانی مقیم سوئد است.
شایان ذکر است که سرویس امنیتی سوئد، سالانه گزارش خود را منتشر می‌کند که حاوی اطلاعاتی در مورد مهمترین زمینه‌های فعالیت‌های آن از جمله فعالیت‌های ضد جاسوسی و ضدتروریستی است.

دوشنبه ۶اردبیهشت۱۴۰۰