بنا به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران روز شنبه ۸ خرداد محبوبه فرحزادی معلم بازنشسته و عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان تهران توسط پلیس امنیت دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد.
محبوبه فرحزادی همواره در تجمع‌های معلمان، کارگران و‌ بازنشستگان حضور داشته است و چند بار نیز توسط نیروهای امنیتی تهدید و‌ احضار شده است.
در تجمع‌های اخیر نیز قصد دستگیری وی را داشتند که بعد از روز جهانی کارگر به پلیس امنیت احضار و بازجویی شد.

 

 

 

شنبه ۸ خردادماه ۱۴۰۰