سایت یورو آسیا روز ۹خرداد در تحلیلی درباره نمایش انتخابات ریاست جمهوری در رژیم آخوندی و حذف و قلع و قمع کاندیداها زیر پای آخوند رئیسی جلاد ۶۷ نوشت: ابراهیم رئیسی بیش از سه دهه پیش به‌خاطر نظارت بر اعدام صحرایی هزاران زندانی سیاسی ایرانی معروف شد. اقدامی که اولین جنایت علیه بشریت تهران شناخته می‌شود.

اکنون تندروی مذهبی که دادستان شده بود، کاندید ریاست‌جمهوری شده و کارشناسان هشدار داده‌اند که رگباری از رد صلاحیتها به‌طور مؤثری این قاضی منفور را در خط مقدم رقابت انتخاباتی قرار داده است… .
یورو آسیا افزود: شاید شنیع‌ترین جنایت او شرکت مستقیم در «کمیسیون مرگ» بوده که دستور اعدام هزاران زندانی سیاسی را در سال۱۹۸۸ داده است. عفو بین‌الملل آنرا جنایت علیه بشریت نامید، رئیسی در آنزمان معاون دادستان تهران بود که بر دادگاههای نمایشی که هزاران نفر را به مرگ محکوم می‌کرد نظارت داشت.

عفو بین‌الملل گزارش کرد: «گروه‌های زندانیان چشم بسته بخط شده و در برابر هیاتهایی مرکب از قاضی، دادستان و مقامات اطلاعات و زندان قرار می‌گرفتند». «این کمیسیونهای مرگ» هیچ شباهتی به دادگاه نداشته است….

یکشنبه ۹خرداد ۱۴۰۰