لوئیس بونو نماینده آمریکا در آژانس: اقدامات (رژیم) ایران در محدود کردن فعالیت‌های تأیید و نظارت آژانس… از جمله در پروتکل الحاقی، فقط برقراری دوبارهٔ دیپلماسی و رسیدن به‌نتیجه‌یی را که (رژیم) ایران می‌گوید به‌دنبال آن است، سخت‌تر می‌کند.

نمایندهٔ آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنرانی خود در اجلاس شورای حکام، بر لزوم دسترسی بدون مانع آژانس به‌تأسیسات و فعالیت‌های اتمی رژیم تأکید کرد و دیکتاتوری آخوندی را به‌اجرای کامل پروتکل الحاقی فراخواند.

لوئیس بونو گفت: «اقدامات (رژیم) ایران در محدود کردن فعالیت‌های تأیید و نظارت آژانس… از جمله در پروتکل الحاقی، فقط برقراری دوبارهٔ دیپلوماسی و رسیدن به‌نتیجه‌یی را که (رژیم) ایران می‌گوید به‌دنبال آن است، سخت‌تر می‌کند.

وی با اشاره به‌موارد متعدد نقض برجام توسط رژیم که در گزارش آژانس مورد تأکید قرار گرفته، افزود: «به‌طور خاص (رژیم) ایران تعدادی از انواع سانتریفیوژها را فراتر از محدودیت‌های برجام نصب و راه‌اندازی کرده و سطح غنی‌سازی اورانیوم و تولید فلز اورانیوم نیز فراتر از سطح توافق برجام است. از زمان آخرین جلسه این هیأت، (رژیم) ایران هم‌چنین با غنی‌سازی اورانیوم تا غلظت ۶۰درصد از محدودیت‌های برجام فراتر رفته است.

همهٔ این مراحل و کاهش دسترسی آژانس… توسط (رژیم) ایران، نگرانی‌های قابل توجهی را نسبت به‌گسترش تسلیحات اتمی ایجاد می‌کند».

سایت نمایندگی آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: ۱۸خرداد۱۴۰۰

چهارشنبه ۱۹خردادماه ۱۴۰۰