روزنامه حکومتی کیهان؛ وابسته به خامنه ای در مقاله‌ای به تاریخ چهارشنبه ۱۹خرداد به‌نقل از عزیزی رئیس کمیته امنیت مجلس رژیم با اعتراف به بی‌حاصل بودن مذاکرات ژنو در لغو تحریم‌ها و دروغهای آخوند شیاد روحانی مبنی بر شکستن کمر تحریم‌ها نوشت: «معاون وزیر امور خارجه اعلام کرد تا پایان دور پنجم مذاکرات از ۱۵۰۰ تحریم حقیقی و حقوقی هسته‌یی و برجامی، ۱۰۰۰ تحریم برداشته شده و ۵۰۰ تحریم کیفی باقی مانده است. علاوه بر این تحریم‌های اولیه و ثانویه نیز پابرجاست».
در ادامه عزیزی با اشاره به صحبت‌های عراقچی نوشت: «با توجه به باقی ماندن این حجم از تحریم‌ها، وعده‌های رئیس‌جمهور مبنی بر این‌که تحریم‌ها لغو شده و دیوار آن شکسته شده، محقق نشده است و در مدل فعلی مذاکرات محقق نخواهد شد».

پنجشنبه ۲۰خردادماه ۱۴۰۰