پنج سازمان زنان ایرانی از ملیت های مختلف انتخابات قلابی ریاست جمهوری رژیم ملایان را تحریم کردند. آنها از زنان ایران خواستند تا «به مبارزه ملی، و وظیفه سیاسی و اجتماعی خود در تحریم انتخابات» عمل کنند.

مرکز زنان کردستان ایران، صدای زنان اهواز (نبراس)، تشکل همدلین بانکان، کمیته زنان سازمان مدافعان حقوق بشر ترکمن صحرا و کانون زنان ترک روز ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ با صدور بیانیه ای به تحریم انتخابات نمایشی رژیم فراخوان دادند.

در بخشهایی از بیانیه این پنج سازمان زنان ایرانی آمده است:

بیش از چهار دهه سوءاستفاده از پروسه انتخابات و دمکراسی از سوی دو جناح اصلی رژیم، زمان زیادی است برای درک این موضوع که تغییر در ساختار و ماهیت جمهوری اسلامی غیرممکن است و آن اصلی که باید تغییر کند وجود نظام جمهوری اسلامی است.

سهم ملیت های تحت ستم ایران نیز از سرکوب و ستم مضاعف چنان بالاست که وضعیت آنان را غیرقابل توصیف کرده و در این میان زنان ملیت های تحت ستم با تقاطعی از تبعیض و ستم چندگانه (جنسیتی، اتنیکی، مذهبی و …) به گونه ای در حاشیه، محرومیت و عقب ماندگی اقتصادی-اجتماعی نگه داشته شده اند که آسیب ها و خسارت های طولانی مدت و جبران ناپذیری به آنان وارد شده است.

تبعیض مضاعفی که هویت و وجود این زنان را انکار می کند و خشونت سازمان یافته حکومتی را با اجرای عامدانه عقب ماندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نصیب شان می کند.

ما پنج سازمان زنان ملیت های تحت ستم جمهوری اسلامی، با این آگاهی که در چهارچوب نظام استبدادی و ضدزن جمهوری اسلامی هیچ افقی برای دستیابی به حقوق انسانی مان وجود ندارد، کما اینکه مشارکت در بازی های سیاسی شکست خورده اصلاحت و انتخابات تنها به مشروعیت بخشیدن به بی حقوقی و سرکوب و ستم زنان و تمامی مردم و ملیت های ایران منجر می شود؛ ضمن تحریم قاطعانه نمایش انتخابات، اعلام می کنیم که رأی ما سرنگونی جمهوری اسلامی است و هیچ مشروعیتی برای آن قائل نیستیم.

ما از تمامی زنان ملیت های تحت ستم جمهوری اسلامی خواستاریم به مبارزه ملی، و وظیفه سیاسی و اجتماعی خود در تحریم انتخابات و «نه» گفتن به جمهوری اسلامی و تمامی جنایت هایش، عمل کرده و این نمایش را به اعتراضی گسترده و رسوایی مشروعیت نظام تبدیل کنند.

پنجشنبه ۲۰خردادماه ۱۴۰۰