متن بیانیه :با خبر شدیم که ساسان نیک‌نفس از بازداشت‌شدگان ۹۸ در جنایتی دیگر بر اثر شرایط غیرانسانی زندان تهران بزرگ، فقدان حداقل شرایط بهداشتی ـ درمانی و عدم رسیدگی بهداری زندان که به‌طور عمد در مورد زندانیان سیاسی اعمال می‌شود.
بعد از آن‌که ساسان دچار خونریزی ناگهانی میشود، عملاُ با عدم رسیدگی و پیگیری باعث قتل این زندانی سیاسی شده و برگی دیگر بر محرومیت و مظلومیت زندانیان سیاسی افزودند تا خون به ناحق ریخته شده او هم گواه و شاهدی بر شرایط به‌غایت غیرانسانی در زندانهای ایران شود.
ضمن اعلام تسلیت و هم دردی با خانواده و عزیزان آقای نیک نفس بویژه همسر و فرزند خردسالش، از همه نهادهای بین المللی حقوق بشری خواهان رسیدگی فوری و محکوم کردن شرایط غیرانسانی در زندان تهران بزرگ و سایر زندانها هستیم و از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان اصرار و پافشاری بر اعزام هیأتهایی برای سرکشی به زندانهای ایران هستیم، چرا که هیچ‌گاه کسی در این حکومت پاسخگوی موارد فاحش نقض حقوق بشر نبوده و نیست و از همه دولتها می‌خواهیم که روابط خود را با این رژیم ناقض حقوق بشر مشروط به رعایت اعلامیه جهانی حقوق‌بشر کنند.
ما امضاء کنندگان، مجددابا خانواده آقای ساسان نیک‌نفس اعلام هم دردی کرده و ضمن تسلیت از خداوند خواهان صبر و استقامت برایشان هستیم.
سعید ماسوری. حسن صادقی. محمدعلی ( پیروز) منصوری
زندان گوهردشت کرج/۲۰ /۳/ ۱۴۰۰

جمعه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۰