روز شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰، یوسف کاری، فعال مدنی آذربایجانی در زندان اردبیل دست به اعتصاب غذا زد.
اعتصاب غذای آقای کاری در حمایت از اعتصاب عباس لسانی، در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و انتقال زندانیان جرائم خشن به بند زندانیان سیاسی صورت گرفته است.
یوسف کاری، در تاریخ ۱۲ شهریورماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی سرکوبگر در اردبیل بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان این شهر منتقل شد.
آقای کاری آذرماه همان سال در مرحله بدوی توسط شعبه ۱ بیدادگاه اردبیل مجموعا به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر به ۲ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.
به گزارش هرانا یوسف کاری در تاریخ ۲۲ فروردین ماه سال جاری، در پی اعتراض به بازرسی نامتعارف و تفتیش بند ۱ زندان اردبیل و تخریب وسایل زندانیان توسط گارد زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.