خبرگزاری رویترز ۲۴خرداد گزارش داد: شرکت در انتخابات در ایران نشان‌دهنده امیدها یا ناامیدیهای نسل جوان است. نسلی تحصیل‌کرده که در شهرها و حتی روستاها زندگی می‌کنند و در این دیدگاه که این انتخابات هم مثل قبلی‌هاست و چیزی تغییر نمی‌کند، متحد هستند و به همین دلیل حاضر به شرکت در این انتخابات نیستند.
ایرانیان در داخل و چه خارج کشور شامل خانواده‌های مخالفینی که از ابتدای انقلاب ۵۷ تاکنون به دست رژیم کشته شده‌اند به تحریم این انتخابات فراخوان داده‌اند. هشتک «نه به جمهوری اسلامی» به‌طور گسترده‌یی در هفته‌های اخیر توئیت شده است. هم‌چنین خشم فزاینده‌یی مردم ایران را نسبت به سرکوب خونین تظاهرات سالهای اخیر و سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران فراگرفته است.

دوشنبه ۲۴خرداد ماه ۱۴۰۰