خبرگزاری آسوشیتدپرس طی گزارشی از شعبده انتخابات رژیم آخوندی و تلاش خامنه‌ای برای آوردن رئیسی جلاد ۶۷ نوشت:
در سال۱۳۹۸ خزانه‌داری آمریکا رئیسی را «به‌دلیل نظارت بر اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم نوجوان بودند، و شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز زندانیان در ایران» تحریم کرد.

خزانه‌داری آمریکا هم‌چنین به نقش رئیسی در سرکوب اعتراضات ۱۳۸۸ و شرکت وی در «کمیسیون مرگ» سال۱۳۶۷ اشاره کرد.
آسوشیتدپرس افزود: برای رئیسی ممکن است خطر فوری از داخل ایران باشد. نارضایتی به‌دلیل اقتصاد رو به زوال افزایش یافته است. ایران شاهد دو بار اعتراضات سراسری در سال‌های اخیر بوده که از کنترل خارج شده است.
آسوشیتدپرس با اشاره به نظرسنجیهای حکومتی پیش‌بینی کرد میزان مشارکت در انتخابات رژیم کمترین میزان از سال۱۳۵۷ خواهد بود.

چهارشنبه ۲۶خرداد ۱۴۰۰