به گزارش گزارشگران بلوچ، طی روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۴ و ۲۵ خرداد دو جوان بلوچ یاسر رئیسی و سلیم بلیده ای در قصرقند توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شدند.
نیروهای اطلاعات سپاه سرکوبگر هنگامی که یاسر بوسیله موتور سیکلت در حال عبور از مسیر رودخانه حمیری بود، با ضربه زدن به موتور و پس از واژگونی، وی را به همراه ضرب و شتم زیاد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
نیروهای اطلاعاتی همچنین سلیم بلیده ای را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. سلیم فرزند الهداد کارمند بهزیستی بوده است.

چهارشنبه ۲۶خرداد ۱۴۰۰