سازمان عفو بین‌الملل به آژانس خبری فرانسه  گفت: ابراهیم رئیسی باید در رابطه با جنایات علیه بشریت مرتبط با کشتار ۶۷ که شامل قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه در ابعاد سازمان‌یافته و گسترده می‌شود، تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد، از جمله از سوی کشورهایی که متعهد به اصل صلاحیت قضایی جهانی هستند.
عفو بین‌الملل هم‌چنین به آژانس خبری فرانسه گفت: قوه قضاییه تحت ریاست ابراهیم رئیسی تضمین کرده است که مسئولان سرکوب خونین اعتراضات آبان ۹۸، که در جریان آن صدها زن، مرد و کودک توسط نیروهای امنیتی کشته شدند، از مصونیت مطلق برخوردار شوند.

عفو بین الملل ۲۶خرداد

چهارشنبه ۲۶خرداد ۱۴۰۰