یک روز برای پاک کردن اتهام ساواکی بودن که بر دیوارهای تهران نوشته شده بود دست به دامان من و بالطبع ایت الله طالقانی می‌شد و یک روز مرید مجاهدین و مسعودرجوی خود را نشان میداد تا به ماهیت اصلی‌اش که حمایت از اخوندهای ویران کننده ایران بود رسید.

راستی دم تکان دادنهایش را در زمان شاه و مرید ولیعهد بودن را فراموش کردم. می بایست منتظر فردا هم بود و دید برای کی دم تکان خواهد داد، بالاخره باید نان را به نرخ روز خورد و کثافتکاریهای زن و فرزند هم هزینه دارد.به عنوان کسی که سالها با او هم بازی بوده‌ام از این امر احساس شرمساری می‌کنم. سوابق او و نان به نرخ روز خوردنهایش برای همه پرسپولیسیهای همدورهاش روشن است اما تا این درجه رذالت برای هیچ کس قابل پیش بینی نبود . هواداران پرسپولیس حسابشان از این جرثومه فساد جداست و این رذالت‌ها ربطی به تیم پرسپولیس و هواداران دشمن آخوندها ندارد، دور نیست روزی که این موجود پلید بهای حمایت‌های خود را از دشمنان ایران و ایرانی بدهد و دوباره منتظر روزی بود که برای فرار از خشم مردم مانند زمان انقلاب دست به دامان شود
اصغرادیبی بازیکن اسبق پرسپولیس

پنجشنبه ۲۷خردادماه ۱۴۰۰