میزان تقلبات در شعبده انتخاباتی رژیم در حدی است که رسانه‌های رژیم نیز مجبور به انتشار گوشه‌یی از عکس و فیلمهای آن از جمله خرید و فروش آرا شدند. خبرگزاری صدا و سیمای آخوندی با انتشار عکسی از خرید و فروش آرا در پردیس خبر داد (تلگرام صدا و سیمای رژیم ۲۸خرداد).

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای حکومتی شهر و روستا در استان تهران نیز گفت که گزارشهایی از خرید و فروش رأی در برخی از شهرستانهای استان تهران ارائه شده است (تلگرام خبر فوری ۲۸خرداد).

یک کلیپ نیز توسط شبکه‌های رژیم منتشر شده که در آن فردی تعداد زیادی برگه سفید رأی در اختیار دارد و مشغول نوشتن نام یکی از کاندیداهای شعبده انتخاباتی رژیم بر روی ان است. (تلگرام خبر فوری ۲۸خرداد)

شنبه ۲۹خردادماه ۱۴۰۰