به گزارش فرانس ۲۴،دبیر کل سازمان عفو بین الملل،خواهان پیگرد قضایی ابراهیم رئيسی ،به اتهام ،جنایت علیه بشریت شد.

بگفته محمد هاشمی رفسنجانی ،شصت وپنج میلیون نفر مردم زیر خط فقر بسر میبرند، انها به مسببین چنین فاجعه ای رای ندادند.

وضعیت خامنه ای وباندهای فاشیستی بلحاظ اجتماعی متزلزل وگواهش، تظاهراتها واعتصابات اقشار گوناگون دستگیری واعدام ها وترور میباشد.

بشار اسد هم ، همین خیمه شب بازی را برگزار کرد ولی برای مردم سوریه ، دشمن شماره یک مردم، همانا خود اوست که ویرانی بباراورده ،واز مردم کشتار کرده.
این شگردها لورفته است نمیتوان با دروغ و دغل سرمردم گرسنه را زیر اب کرد.

از رفراندم ۹٨ در صدی تا انتخابات ٨ در صدی، این ملاها با همبستگی اقشار ستمدیده رفتنی هستند وبامبارزه بی امان به چنین سرنوشتی دچارشدند.

خامنه ای با بازی انتخابات ، رییس جمهور قلابیش را انتخاب کرد .
او که میخواست مذاکرات با امریکاییها به رفع تحریمها بیانجامد وبه بمب اتم برسد وخاورمیانه را جهنم نماید.

با این خیمه شب بازی ،جنایت رییسی به روز شد ومسئله حقوق بشر هم در مذکرات افزوده خواهد شد.
حسین اخوان توحیدی
پاریس
۲۹خرداد۱۴۰۰

یکشنبه ۳۰خردادماه ۱۴۰۰