تاگس اشپیگل آلمان روز ۳۰خرداد درباره جلاد۶۷ نوشت: رئیسی که به‌عنوان رئیس‌جمهور معرفی شده در دهه۶۰ از شهری به شهر دیگر پرواز می‌کرد و دستور اعدام صادر می‌کرد. شورای ملی مقاومت ایران رئیسی را «کشتارگر جمعی» می‌خواند و عفو بین‌الملل خواستار پیگرد او به جرم جنایت علیه بشریت شده است. آمریکا رئیسی را تحریم کرده است.

رئیسی در نخستین سالهای پس از انقلاب به‌عنوان جلاد نام خود را به ثبت داد. وی در سال۱۳۶۷ در اعدامهای جمعی زندانیان دست داشت.

طبق تحقیقات عفو بین‌الملل، وی عضوی از «کمسیون مرگ بود که زندانیان را دسته‌دسته به پای چوبه دارمی‌فرستاد. بر اساس گزارش رسانه‌ها، به‌دلیل تعداد زیاد محکومین، قربانیان هر ۳۰دقیقه به‌دار آویخته می‌شدند.

دوشنبه ۳۱خردادماه ۱۴۰۰