گلف نیوز ۳۰خردادنوشت: نتایج انتخابات در ایران، آخرین میخ بود، بر تابوت هر چه گرایشهای میانه‌روانه در رژیم است، چیزی که در غرب به اردوی اصلاح‌طلبان شناخته می‌شوند.

امروز شاخه‌های مختلف قدرت در ایران به‌وضوح توسط یک اردو، سخت‌سران و توسط یک نفر، خامنه‌ای کنترل می‌شوند… مردم ایران دیگر به آنها باور ندارد.

آنها دیگر تفاوتی میان روحانی و خامنه‌ای قائل نیستند. در بهترین حالت آنها دو روی یک سکه هستند. خاتمی، روحانی و دیگر به‌اصطلاح میانه‌روها، همگی سربازان وفادار رژیمی هستند که ادعای مخالفت با آن را دارند. هرگز، یک جنبش اصیل اصلاح‌طلبی در ایران وجود نداشته است.

دوشنبه ۳۱خردادماه ۱۴۰۰