با انتشار جزئیات آمار شرکت کنندگان در نمایش انتخابات و بخصوص آراء باطله بالا، پاسدار شریعتمداری طی مقاله‌ای در کیهان خامنه‌ای به باند مخالف حمله کرد.

روزنامه حکومتی کیهان شریعتمداری سه‌شنبه اول تیرماه نوشت: این روزها برخی از مدعیان اصلاحات و مخصوصاً سردمداران این جریان چنانکه گویی سابقه آنها از خاطره مردم محو شده است، تابلو عوض کرده و علیه مشکلات و پلشتی‌هایی شعار می‌دهند که خود پدید آورده‌اند. این جماعت بی‌آن که به روی مبارک! خود بیاورند و از بلاها و مشکلات فراوانی که به ملت تحمیل کرده‌اند، احساس شرمندگی کنند، اصرار دارند درصد کمتر مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ را به حساب فاصله گرفتن بخشی از ملت با نظام بنویسند!
باید پرسید مگر مشکلاتی که مردم با آن رو‌به‌رو بوده‌اند محصول دولت تحت حمایت شما نیست؟!

سه شنبه ۱ تیرماه ۱۴۰۰