بنا به اعلام وزارت کشور رژیم آرای باطله در استان البرز بیش از آرای رئیسی جلاد بود.

در استان البرز از مجموع ۷۳۳هزار رأی بیش از ۳۷۵هزار رأی باطله در صندوقها ریخته شده و از مجموع آرای همه کاندیداها بیشتر بوده است.

در تهران ۲۶درصد حائزان شرایط در رأی‌گیری شرکت کردند که ۱۲درصد آن رأی باطله بود. (روزنامه حکومتی اعتماد اول تیر۱۴۰۰)

بنا به اعلام وزارت کشور رژیم در نمایش انتخاباتی شوراهای قلابی در اراک و کرج و همدان

آرای باطله در مقام اول قرار گرفت.

-در اراک میزان رأی باطله دو برابر رأی نفر اول بود و در همدان نیز میزان رأی باطله تمامی کاندیدا را پشت سر گذاشت.

و در تهران۲۰ تن از۲۱ کاندیدای شورای قلابی شهر از آرای باطله شکست خوردند. (سایت همشهری و سایت اصلاحات‌نیوز رژیم ۳۱خرداد)

موج فزاینده واکنش‌های منفی و ابراز نفرت از جلاد ۶۷ و مجیزگویی نفرت انگیر سخنگوی آخوند شیاد برای آخوند جلاد

ربیعی سخنگوی دولت آخوند روحانی ۱تیر ۱۴۰۰:

در این روزها مخالفان همیشگی ایران تبلیغاتی منفی علیه انتخابات و آینده ایران و ناامید کردن مردم نسبت به منتخب انتخابات به راه انداختند .

این تبلیغات منفی که در یکی دو روز گذشته به راه انداختند علیه منتخب ملت هم در میان آنهایی که به ایشان رأی دادند و هم در میان آنهایی که به ایشان رأی ندادند جایگاهی نخواهد داشت.

(ایران پرس نیوز رژیم ۱ تیر۱۴۰۰)

سه شنبه ۱ تیرماه ۱۴۰۰